Hvornår bliver tilskuddet udbetalt?

Fonden forventer som udgangspunkt at udbetale tilskuddet i to lige store rater i henholdsvis april og oktober i tilskudsåret. Dog foregår udbetalingen for visse puljer ad tre rater. Udbetalingen skal dog altid afvente ministerens godkendelse af fondens budget.

Udbetaling af tilskud sker til tilskudsmodtagers konto jf. oplysningerne herom i ansøgningsskemaet.

Forud for udbetalingerne sender fonden en mail til tilskudsmodtagerne. Eventuelt tilskud, som ikke anvendes, skal tilbagebetales til fonden senest ved regnskabsaflæggelsen for anvendelse af tilskuddet.

 

Kontaktperson

Chefkonsulent Hanne Elkjær
Telefon: 3339 4265