Ændringer i projektet

Det sker, at aktiviteter grundet faglige eller praktiske omstændigheder må ændres. Hvis der skal foretages væsentlige ændringer af faglig karakter og ændringer i projektets budget, skal fonden godkende ændringerne. Tilskuddet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af projektet. 

 

Der henvises til fondens vejledning om tilskud for yderligere information om:

  • Ændring af det faglige indhold
  • Ændring af budgettet 

Der opfordres til at kontakte sekretariatet, såfremt der er tvivl om, hvorvidt en ændring forudsætter godkendelse.

 

Fondens skema til brug for ansøgning om ændringer findes nedenfor. Dels et skema til brug for ændringer i 2019 og dels et skema til brug for ændringer i 2020.

 

Skemaerne skal ligeledes bruges til opfølgning på bestyrelsens beslutning om delvist tilskud.

 

Skema til brug for ændringer i 2019-projekter

Skemaet består af to dele:

 

Skema til brug for ændringer i 2020-projekter

Skemaet består af to dele:

 

Hvordan og hvornår

Ændringsansøgninger skal indsendes til fonden, så snart behovet opstår og senest ved udgangen af bevillingsperioden den 31. december.

 

Ansøgningen skal fremsendes i pdf-format, hvor del 1 og 2 er samlet til ét dokument.

Ændringsskemaerne skal sendes pr. mail til: okologifonden@lf.dk 

 

Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx ”KU - Optimering af udbytter i hestebønner”.  

 

Kontaktperson

Chefkonsulent Hanne Elkjær
Telefon: 3339 4265

Fondens logo

Klik her for at gå til fondens logo