Viden & Kompetence - bevillingsåret 2023 / Afsluttet

Ansøgningsfrist og bevillingsramme

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i kalenderåret 2023 gennemføres med ansøgningsfrist den 22. august 2022 kl. 12.

Der er i økologiaftalen afsat 4 mio. kr. til brug i bevillingsåret 2023. Derudover er der uforbrugte midler fra 2021-regnskabsaflæggelsen, som vil indgå i bevillingsrammen for 2023. Bevillingsrammen vil være i størrelsesordenen 5,2 mio. kr. 

Kort om strategien
Bestyrelsen fastlagde i foråret 2021 en fireårig strategi for 2022-2025 for puljen Viden & Kompetence. Forud for åbningen af ansøgningsrunden for tilskud i 2023 har bestyrelsen foretaget et servicetjek. Bestyrelsen vurderede, at der ikke var behov for justeringer af strategien.

Foretræde
Fonden tilbyder ikke foretræde for bestyrelsen.

Ansøgningsmaterialet for 2023-ansøgningsrunden
Ansøgningsskemaet består af strategi for puljen, vejledninger og ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet består af tre dele: 

  • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og ansøger (word)
  • Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
  • Del 3 Projektøkonomi (excel)

Indsendelse af ansøgningen
Ansøgningen skal indsendes pr. mail til oekologifonden@oekologifonden.dk 

Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefelt.

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges:

  • Del 1 i word
  • Del 2 i word
  • Del 3 i excel

Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, del 2 og del 3 er samlet i ét dokument. Denne udgave af ansøgningen vil tilgå bestyrelsen.

Kvittering for modtagelse af ansøgningen
Ansøgere vil modtage mail med kvittering for modtagelse af ansøgningen.