Plantebaserede fødevarer - bevillingsåret 2023 / Afsluttet

Nyhed efter annoncering af ansøgningsrunden: Yderligere 25 mio. kr. til puljen Plantebaserede fødevarer i 2023
Forligskredsen bag Aftale om Grøn Omstilling af Landbruget har besluttet, at 25 mio. kr. af 2023-bevillingen til Fonden for Plantebaserede Fødevarer skal søges udmøntet af Fonden for økologisk landbrug. Baggrunden er, at Fonden for Plantebaserede Fødevarer først kan være etableret pr. 1. januar 2023 med en første ansøgningsrunde i foråret 2023.

Bestyrelsen har takket ja til at løfte opgaven. Midlerne vil blive udmøntet sammen med de nuværende midler til indsatsen i puljen Plantebaserede fødevarer. Uddeling af midlerne vil således ske på baggrund af fondens nuværende strategi for puljen.

Da det er en større udvidelse af puljen, og at ansøgningsfristen er forholdsvis tæt på, har bestyrelsen besluttet at rykke ansøgningsfristen fra den 26. september til den 20. oktober kl. 12. 
Samtidig er bevillingsmødet rykket fra 26. oktober til den 18. november 2022.

---000---

Ansøgningsfrist og bevillingsramme
Ansøgningsrunden for tilskud til gennemførelse af projekter i kalenderåret 2023 gennemføres med ansøgningsfrist den 20. oktober 2022 kl. 12.

Der er i økologiaftalen afsat 14 mio. kr. til brug i bevillingsåret 2023. Derudover de 25 mio. kr. jf. aftalen i forligskredsen bag Grøn Omstilling af Landbruget. 

Kort om strategien
Bestyrelsen fastlagde i sommeren 2021 en fireårig strategi for 2022-2025 for fremme af økologiske, plantebaserede fødevarer. Forud for åbningen af ansøgningsrunden for tilskud i 2023 har bestyrelsen foretaget et servicetjek. På baggrund heraf er det på side 7 blevet tilføjet, at hovedfokus er fremme af 100 pct. plantebaseret kost. Samtidig en anerkendelse af, at animalske fødevarekategorier i fx produkter og i opskrifter kan bidrage til at flytte kosten i en plantebaseret retning. På side 14 og 15 om tildelingskriterier er der en tilføjelse til de generelle kriterier om projektets økologiske fokus, samt en tilføjelse til de projektspecifikke kriterier for afsætningsfremme, om i hvor høj grad der er tale om fremme af 100 pct. plantebaseret kost. 

Foretræde for bestyrelsen
Der tilbydes i år ikke foretræde for bestyrelsen.

Ansøgningsmaterialet for 2023-ansøgningsrunden
Ansøgningsmaterialet består af strategi, vejledninger samt ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet består af tre dele. Vær opmærksom på at del 2 og del 3 er forskellig alt efter projektets fokus, jf. strategiens to indsatser. 

 • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (word)
 •  
 • Del 2a Projektbeskrivelsen - Indsats 1 Udvikling af den økologiske planteproduktion - jordbrugsprodukter til plantebaserede fødevarer (word)
 • Del 3a Leverancer, Effekt, Projektøkonomi - Indsats 1 Udvikling af den økologiske planteproduktion - jordbrugsprodukter til plantebaserede fødevarer (excel)
 •  
 • Del 2b Projektbeskrivelsen - Indsats 2 Udvikling af markedet for økologiske, plantebaserede fødevarer (word)
 • Del 3b Projektøkonomi - Indsats 2 Udvikling af markedet for økologiske, plantebaserede fødevarer (excel)

Indsendelse af ansøgningen
Ansøgningen skal sendes pr. mail til oekologifonden@oekologifonden.dk. Skriv venlig projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefelt. 

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

 • Del 1 i word
 • Del 2 i word
 • Del 3 i excel
 • Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument. 

Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

Kvittering for modtagelse af ansøgning
Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for modtagelse af ansøgningen.