Køkkenomstilling - bevillingsåret 2023 / Afsluttet

Ansøgningsfrist og bevillingsramme
Ansøgningsrunden for tilskud til gennemførelse af projekter i kalenderåret 2023 gennemføres med ansøgningsfrist den 26. september 2022 kl. 12.

Der er i økologiaftalen afsat 17 mio. kr. til brug i bevillingsåret 2023. Derudover er der uforbrugte midler fra 2022-bevillingsåret, som vil indgå i bevillingsrammen for 2023. 

Foretræde
Fonden tilbyder ikke foretræde for bestyrelsen.

Kort om strategien
Bestyrelsen fastlagde i sommeren 2021 en fireårig strategi for 2022-2025 for omstilling til økologi i professionelle køkkener. Forud for åbningen af ansøgningsrunden for tilskud i 2023 har bestyrelsen foretaget et servicetjek. Der er på den baggrund foretaget en række justeringer af strategien. Det drejer sig navnlig om beskrivelsen af indsatsen, så puljens fokus tydeliggøres og om tilskudsberettigede udgifter. Der henvises til den opdaterede strategi, jf. nedenstående. 

Ansøgningsmaterialet for 2023-ansøgningsrunden
Ansøgningsmaterialet består af strategi, vejledninger samt ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet består af tre dele:

  • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (word)
  • Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
  • Del 3 Projektøkonomi (excel)

Indsendelse af ansøgningen
Ansøgningen skal sendes pr. mail til oekologifonden@oekologifonden.dk. 

Skriv venlig projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefelt. 

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

  • Del 1 i word
  • Del 2 i word
  • Del 3 i excel
  • Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument. 

Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

Kvittering for modtagelse af ansøgning

Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for modtagelse af ansøgningen.