Eksportfremme - bevillingsåret 2023 / Afsluttet

Ansøgningsfrist og bevillingsramme
Ansøgningsrunden for tilskud til gennemførelse af projekter i kalenderåret 2023 gennemføres med ansøgningsfrist den 21. juni 2022 kl. 12.

Der er i økologiaftalen afsat 6 mio. kr. til brug i bevillingsåret 2023. Derudover kan der være uforbrugte midler fra 2021-regnskabsaflæggelsen, som vil indgå i bevillingsrammen for 2023.

Kort om strategien
Bestyrelsen fastlagde i foråret 2021 en fireårig strategi for 2022-2025 for fremme af den danske, økologiske eksport. Forud for åbningen af ansøgningsrunden for tilskud i 2023 har bestyrelsen foretaget et servicetjek. Bestyrelsen vurderede, at der ikke var behov for justeringer af strategien. 

Tilbud om foretræde for bestyrelsen
Fonden tilbyder alle ansøgere at få foretræde for bestyrelsen. Foretræde afvikles i forbindelse med fondens bevillingsmøde i august 2022. Der må forventes begrænset tid pr. projekt. Foretræde vil blive afviklet digitalt ved brug af teams. De nærmere oplysninger om foretræde, herunder tidsplan vil foreligge efter ansøgningsfristens udløb.

Opdatering 16/8: På baggrund af de indkomne ansøgninger har bestyrelsen vurderet, at de ikke har behov for en præsentation af de enkelte ansøgninger. Bestyrelsen har derfor besluttet, at der ikke afholdes foretræde for bestyrelse forud for behandlingen af ansøgningerne den 30. august. 

Ansøgningsmaterialet for 2023-ansøgningsrunden 
Ansøgningsmaterialet består af strategi for puljen, vejledninger samt ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet består af tre dele:

  • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (word)
  • Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
  • Del 3 Projektøkonomi (excel)

Indsendelse af ansøgningen
Ansøgningen skal sendes pr. mail til oekologifonden@oekologifonden.dk. 

Skriv venlig projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefelt. 

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

  • Del 1 i word
  • Del 2 i word
  • Del 3 i excel
  • Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument. 

Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

Kvittering for modtagelse af ansøgning
Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for modtagelse af ansøgningen.