Fondens særpuljer - bevillingsåret 2023 / Afsluttet

Udover fondens ordinære pulje Landbrugsproduktion er der under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fisker afsat yderligere midler til at understøtte og videreudvikle en fortsat markedsbaseret udvikling af økologien i Danmark. Midlerne er udmøntet i en række puljer med særligt fokus.

På baggrund heraf afvikles der i 2022 fem puljer, hvor der kan søges om tilskud til gennemførelse af projekter i perioden 1. januar - 31. december 2023.

1. Eksportfremme
2. National Afsætning
3. Viden & Kompetencer  "Tjek-puljen"
4. Køkkenomstilling
5. Plantebaserede Fødevarer

Information om de respektive særpuljer kan findes i kolonnen til venstre.