Viden & Kompetence - bevillingsåret 2022 / Lukket for modtagelse af ansøgninger

Ansøgningsfrist og bevillingsramme

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i kalenderåret 2022 gennemføres med ansøgningsfrist den 5. oktober 2021 kl. 12.

Bevillingsrammen vil være i størrelsesordenen 6 mio. kr.

Ansøgningsmaterialet for 2022-ansøgningsrunden
Ansøgningsskemaet består af strategi for puljen, vejledninger og ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet består af tre dele:

  • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og ansøger (word)
  • Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
  • Del 3 Projektøkonomi

Indsendelse af ansøgningen
Ansøgningen skal indsendes pr. mail til oekologifonden@oekologifonden.dk 

Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefelt.

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges:

  • Del 1 i word
  • Del 2 i word
  • Del 3 i excel

Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, del 2 og del 3 er samlet i ét dokument. Denne udgave af ansøgningen vil tilgå bestyrelsen.

Kvittering for modtagelse af ansøgningen
Ansøgere vil modtage mail med kvittering for modtagelse af ansøgningen.