National Afsætning - bevillingsåret 2022 / lukket for modtagelse af ansøgninger

Ansøgningsfrist og bevillingsramme
Ansøgningsrunden for tilskud til gennemførelser af projekter i kalenderåret 2022 gennemføres med ansøgningsfrist den 1. oktober 2021 kl. 12.

Bevillingsrammen vil være i størrelsesordenen 15 mio. kr.

Ansøgningsmaterialet for 2022-ansøgningsrunden
Ansøgningsmaterialet består af strategi for puljen, vejledninger samt ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet består af tre dele:

  • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og ansøger (word)
  • Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
  • Del 3 Projektøkonomi

Indsendelse af ansøgningen
Ansøgningen skal indsendes pr. mail til oekologifonden@oekologifonden.dk 

Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefelt.

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges:

  • Del 1 i word
  • Del 2 i word
  • Del 3 i excel

Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, del 2 og del 3 er samlet i ét dokument. Denne udgave af ansøgningen vil tilgå bestyrelsen.

Tilbud om foretræde for bestyrelsen
Fonden tilbyder alle ansøgere at få foretræde for bestyrelsen. Foretræde afvikles i forbindelse med fondens bevillingsmøde den 26. oktober 2021. Der må forventes begrænset tid pr. projekt.

Foretræde vil blive afviklet digitalt ved brug af teams. De nærmere oplysninger om foretræde, herunder tidsplan vil foreligge efter ansøgningsfristens udløb.

Kvittering for modtagelse af ansøgningen
Ansøgere vil modtage mail med kvittering for modtagelse af ansøgningen.