Køkkenomstilling - tilskud til gennemførelse af projekter i kalenderåret 2022

Fondens strategi 2022-2025 for puljen forventes at være fastlagt senest i august 2021.

Strategien, det øvrige ansøgningsmateriale samt ansøgningsfrist vil blive offentliggjort hurtigst muligt herefter.