Køkkenomstilling - bevillingsåret 2022 / Lukket for modtagelse af ansøgninger

Ansøgningsfrist og bevillingsramme
Ansøgningsrunden for tilskud til gennemførelse af projekter i kalenderåret 2022 gennemføres med ansøgningsfrist den 21. oktober 2021 kl. 12.

Bevillingsrammen vil være i størrelsesordenen 17 mio. kr. 

Ansøgningsmaterialet for 2022-ansøgningsrunden
Ansøgningsmaterialet består af strategi, vejledninger samt ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet består af tre dele:

  • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (word)
  • Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
  • Del 3 Projektøkonomi (excel)

Indsendelse af ansøgningen
Ansøgningen skal sendes pr. mail til oekologifonden@oekologifonden.dk. 

Skriv venlig projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefelt. 

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

  • Del 1 i word
  • Del 2 i word
  • Del 3 i excel
  • Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument. 

Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

Foretræde for bestyrelsen
Når fonden efter ansøgningsfristen har et overblik over ansøgninger, vil der blive taget stilling til, om ansøgere skal tilbydes at få foretræde for bestyrelsen. Et eventuelt  foretræde vil blive afviklet i forbindelse med fondens bevillingsmøde den 18. november 2021.

Et eventuelt foretræde vil blive afviklet digitalt ved brug af teams. Der må forventes begrænset tid pr. projekt.

Kvittering for modtagelse af ansøgning
Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for modtagelse af ansøgningen.