Eksportfremme - tilskud til gennemførelse af projekter i kalenderåret 2022

Fondens strategi 2022-2025 for puljen forventes fastlagt medio/ultimo maj 2021.

Strategien, det øvrige ansøgningsmateriale samt ansøgningsfristen vil blive offentliggjort hurtigst muligt herefter.