Eksportfremme - bevillingsåret 2022

Ansøgningsfrist og bevillingsramme

Ansøgningsrunden for tilskud til gennemførelse af projekter i kalenderåret 2022 gennemføres med ansøgningsfrist den 16. august 2021 kl. 12.

Bevillingsrammen vil være i størrelsesordenen 9 mio. kr. 

Ansøgningsmaterialet for 2022-ansøgningsrunden

Ansøgningsskemaet består af tre dele

  • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (word)
  • Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
  • Del 3 Leverancer, effekter og projektøkonomi (excel)

Indsendelse af ansøgningen

Ansøgningen skal sendes pr. mail til oekologifonden@oekologifonden.dk. 

Skriv venlig projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefelt. 

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

  • Del 1 i word
  • Del 2 i word
  • Del 3 i excel
  • Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument. 

Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

Tilbud om foretræde for bestyrelsen

Fonden tilbyder alle ansøgere at få foretræde for bestyrelsen. Foretræde afvikles i forbindelse med fondens bevillingsmøde den 15. september 2021. Der må forventes begrænset tid pr. projekt.

Foretræde vil blive afviklet digitalt ved brug af teams. De nærmere oplysninger om foretræde, herunder tidsplan vil foreligge efter ansøgningsfristens udløb.

Kvittering for modtagelse af ansøgning

Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for modtagelse af ansøgningen.