Eksportfremme 2021

/ lukket for modtagelse af ansøgninger

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2021 gennemføres med ansøgningsfrist den 21. august 2020 kl. 12.

 

Overordnet økonomisk ramme for 2021

Den overordnede ramme for ansøgningsrunden er 10 mio. kr. 

 

 

Ansøgningsmaterialet for 2021-runden

Ansøgningsskemaet består af 3 dele:

  • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (Word)
  • Del 2 Projektbeskrivelsen (word) 
  • Del 3 Projektøkonomien (excel)

 


Indsendelse af ansøgning til fonden

Projektansøgningen skal sendes pr. mail til fonden. Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet.

 

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen: 

  • Del 1 i word 
  • Del 2 i word
  • Del 3 i excel 

 

Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument. 

 

Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

 

 

Kvittering for modtagelse af ansøgning

Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget.