Fondens særpuljer 2020-tilskud

I Økologiaftale 2019 - 2021 er der afsat 30 mio. kr. i 2019, 20 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021 til økologiske udviklingsinitiativer under Fonden for økologisk landbrug. En stor del af initiativerne fokuserer på fremme af afsætningen både nationalt og i udlandet.

Indsats, mio. kr.

2019

2020

2021

Eksportfremme

10

7

3

National afsætning

14

9

5

Viden og kompetencer i hele sektoren

6

4

2

I alt

30

20

10

  

På baggrund heraf afvikles der tre puljer i 2019, hvor der kan søges om tilskud for 2020:

1. Eksportfremme
2. National Afsætning
3. Viden & Kompetencer - "Tjek-puljen"

 

Puljen for Eksportfremme afvikles med ansøgningsfrist primo september 2019. Ansøgningerne behandles på et bestyrelsesmøde i primo oktober 2019.

Puljerne for National Afsætning samt Viden & Kompetence afvikles med ansøgningsfrist i oktober. Ansøgningerne behandles på et bestyrelsesmøde medio november 2019.

 

Opslag, ansøgningsfrister, ansøgningsskemaer og vejledninger for de respektive særpuljer kan findes i kolonnen til venstre.