Fondens særpuljer 2019-tilskud

/ Lukket for modtagelse af ansøgninger

Med Fødevare- og landbrugspakken blev der afsat 30 mio. kr. årligt i 2016 - 2018 til økologiske udviklingsinitiativer under Fonden for økologisk landbrug. En stor del af initiativerne fokuserer på fremme af afsætningen både nationalt og i udlandet.

På baggrund heraf afvikles der tre puljer, hvor der kan søges om tilskud for 2019:

1. Eksportfremme

2. National Afsætning

3. Viden & Kompetencer - "Tjek-puljen"

 

Puljen for Eksportfremme afvikles med ansøgningsfrist primo september 2018. Ansøgningerne behandles på et bestyrelsesmøde i primo oktober 2018.

Puljerne for National Afsætning samt Viden & Kompetence afvikles med ansøgningsfrist i oktober. Ansøgningerne behandles på et bestyrelsesmøde medio november 2018.

 

Opslag, ansøgningsfrister, ansøgningsskemaer og vejledninger for de respektive særpuljer kan findes i kolonnen til venstre.