Fondens ordinære pulje 2019-tilskud

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2019 gennemføres med ansøgningsfrist den 24. august 2018 kl. 12.

 

Overordnet økonomisk ramme for 2019

Den overordnede ramme for ansøgningsrunden forventes at være ca. 10 mio. kr.

 

 

Ansøgningsmaterialet for 2019-runden

Ansøgningsskemaet for 2019, som består af 3 dele:

  Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (word)
  Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
  Del 3 Projektøkonomien (excel) 

    

   Indsendelse af ansøgning til fonden

   Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: okologifonden@lf.dk 

   Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx ”KU - Optimering af udbytter i hestebønner”

    

   Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

   • Del 1 i word
   • Del 2 i word
   • Del 3 i excel

    

   Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument.

    

   Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

    

    

   Kvittering for modtagelse af ansøgning

   Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget.

   Fondens lovgrundlag

   Klik her for at gå til fondens lovgrundlag

   Fondens logo

   Klik her for at gå til fondens logo

   Kontaktperson

   Chefkonsulent Hanne Elkjær
   Telefon: 3339 4265