Ordinær ansøgningspulje

Fondens ordinære pulje går overordnet til at styrke udviklingsmuligheder og konkurrenceevne for økologisk landbrug.

Fondens midler kan i henhold til landbrugsstøttelovens § 7, stk. 1 anvendes til finansiering af foranstaltninger under følgende hovedformål: 

  • Afsætningsfremme
  • Forskning og forsøg
  • Produktudvikling
  • Rådgivning og uddannelse
  • Sygdomsforebyggelse og -bekæmpelse
  • Dyrevelfærd
  • Kontrol
  • Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. 

 

Fondens bestyrelse har på baggrund heraf formuleret en række strategiske indsatsområder, som er beskrevet i Fondens strategi.

Den ordinære pulje, som er på 10 mio. kr., afvikles med ansøgningsfrist i august. Ansøgningerne behandles på et bestyrelsesmøde i september.

 

Fondens strategi, ansøgningsskemaer, vejledninger samt oplysning om ansøgningsfristen kan findes i kolonnen til venstre.