Landbrugsproduktion - den ordinære pulje - bevillingsåret 2024

Ansøgningsfrist og bevillingsramme
Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2024 gennemføres med ansøgningsfrist den 29. juni 2023 kl. 12.

Det forventes, at der på finansloven for 2024 er afsat 10 mio. kr. Derudover kan der være være uforbrugte midler fra 2022-regnskabsaflæggelsen, som vil indgå i bevillingsrammen for 2024.

Kort om strategien 
Bestyrelsen fastlagde i foråret 2021 en fireårig strategi for 2022-2025 for fremme af udviklingsmuligheder og konkurrenceevne for økologisk landbrug. Forud for åbningen af ansøgningsrunden for tilskud i 2024 har bestyrelsen foretaget et servicetjek. På baggrund heraf er der foretaget enkelte justeringer.

Ansøgningsmaterialet for 2024-ansøgningsrunden
Ansøgningsmaterialet består af strategi for puljen, vejledning samt ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet består af tre dele:

  • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (word)
  • Del 2 Projektbeskrivelsen (word) 
  • Del 3 Projektøkonomi (excel) 

Indsendelse af ansøgningen
Ansøgningen skal sendes pr. mail til oekologifonden@oekologifonden.dk 

Skriv venlig projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefelt. 

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

  • Del 1 i word
  • Del 2 i word
  • Del 3 i excel
  • Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument. Det er dette dokument, som tilgår bestyrelsen. 

Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: https://www.adobe.com/acrobat/online/merge-pdf.html

Kvittering for modtagelse af ansøgning
Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for modtagelse af ansøgningen.