Landbrugsproduktion - den ordinære pulje - bevillingsåret 2023 / Afsluttet

Ansøgningsfrist og bevillingsramme
Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2023 gennemføres med ansøgningsfrist den 21. juni 2022 kl. 12.

Det forventes, at der på finansloven for 2023 er afsat 10 mio. kr. Derudover er der uforbrugte midler fra 2021-regnskabsaflæggelsen, som vil indgå i bevillingsrammen for 2023.

Kort om strategien 
Bestyrelsen fastlagde i foråret 2021 en fireårig strategi for 2022-2025 for puljen. Forud for åbningen af ansøgningsrunden for tilskud i 2023 har bestyrelsen foretaget et servicetjek. Der er foretaget en justering af tildelingskriterierne, idet det er tydeliggøres, at fondens fokus er på indsatser med en særlig økologisk vinkel.

Ansøgningsmaterialet for 2023-ansøgningsrunden
Ansøgningsmaterialet består af strategi for puljen, vejledninger samt ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet består af tre dele:

  • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (word)
  • Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
  • Del 3 Leverancer, effekter og projektøkonomi (excel)

Indsendelse af ansøgningen
Ansøgningen skal sendes pr. mail til oekologifonden@oekologifonden.dk. 

Skriv venlig projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefelt. 

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

  • Del 1 i word
  • Del 2 i word
  • Del 3 i excel
  • Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument. 

Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

Kvittering for modtagelse af ansøgning
Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for modtagelse af ansøgningen.