Fondens ordinære pulje 2021-tilskud

Lukket for modtagelse af ansøgninger

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2021 gennemføres med ansøgningsfrist den 17. august 2020 kl. 12.

 

Overordnet økonomisk ramme

Den overordnede ramme for ansøgningsrunden forventes at være i størrelsesordenen 10 mio. kr. 

 

 

Ansøgningsmaterialet for 2021-runden

   

  Ansøgningsskemaet som består af 3 dele:

   • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (word)
   • Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
   • Del 2 Vejledning til udfyldelse af skemaet 
   • Del 3 Leverancer Effekter Projektøkonomi (excel)

     

    Indsendelse af ansøgning til fonden

    Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: oekologifonden@oekologifonden.dk

    Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx ”KU - Optimering af udbytter i hestebønner”

     

    Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen: 

    • Del 1 i word 
    • Del 2 i word
    • Del 3 i excel 
    • Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument. 

     

    Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

     

     

    Kvittering for modtagelse af ansøgning

    Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget.