Ordinær ansøgningspulje 2018

Ansøgningsrunden for tilskud til gennemførelse af projekter i 2018 gennemføres med ansøgningsfrist den 22. august 2017.

Ansøgningsmaterialet for 2018-runden ses nedenfor.

  • Fondens strategi 2018 - 2021
  • Vejledning om tilskud
  • Vejledning om revision
  • Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskemaet
  • Ansøgningsskemaet og projektøkonomiskemaet

Hvorhen ?

Ansøgningen skal indsendes på det af Fonden udarbejdede ansøgningsskema pr. mail til: okologifonden@lf.dk