Klageadgang

Fondsbestyrelsens afgørelser kan indbringes til Landbrugsstyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen i henhold til § 8, stk. 7 i landbrugsstøtteloven.

En eventuel klage skal sendes til Landbrugsstyrelsen, EU & Erhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V eller via mail til euogerhverv@lbst.dk.

Kontaktperson

Chefkonsulent Hanne Elkjær
Telefon: 3339 4265

Fondens E-mail:
okologifonden@lf.dk