Plantebaserede fødevarer 2022

Fondens strategi 2022-2025 for puljen forventes at være fastlagt senest i august 2021.

Strategien, det øvrige ansøgningsmateriale samt ansøgningsfrist vil blive offentliggjort hurtigst muligt herefter. 

Ansøgningsfristen forventes at ligge i uge 43. Bevillingsmødet afholdes i uge 46.