Fondens ordinære pulje 2019-tilskud

/ Lukket for modtagelse af ansøgninger

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2019 gennemføres med ansøgningsfrist den 24. august 2018 kl. 12.

 

Overordnet økonomisk ramme for 2019

Den overordnede ramme for ansøgningsrunden forventes at være ca. 10 mio. kr.

 

 

Ansøgningsmaterialet for 2019-runden

Ansøgningsskemaet for 2019, som består af 3 dele:

  Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (word)
  Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
  Del 3 Projektøkonomien (excel) 

    

   Indsendelse af ansøgning til fonden

   Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: okologifonden@lf.dk 

   Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx ”KU - Optimering af udbytter i hestebønner”

    

   Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

   • Del 1 i word
   • Del 2 i word
   • Del 3 i excel

    

   Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument.

    

   Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

    

    

   Kvittering for modtagelse af ansøgning

   Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget.