Lovgrundlaget

Fonden for økologisk landbrug og de øvrige produktions- og promilleafgiftsfonde i landbruget er oprettet ved lov. Dette betyder, at fondene betragtes som offentlige forvaltningsorganer, og midlerne er ligeledes at betragte som statsmidler underlagt EU-regler for statsstøtte.

Bestyrelsen udpeges af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra landbrugets organisationer og offentlige interesser.

Landbrugsstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet er tilsynsmyndighed for fondene.

Links til regler:

 

Kontaktperson

Chefkonsulent Hanne Elkjær
Telefon: 3339 4265

Fondens E-mail:
okologifonden@lf.dk