Bestyrelsen

Fonden for økologisk landbrug bestyrelse består af tolv medlemmer, heraf er otte repræsentanter fra erhvervet og fire repræsentanter for offentlige interesser.

Bestyrelsen udpeges for en fireårig periode. Indeværende periode er 1. november 2016 til 31. oktober 2020.

Bestyrelsen er udpeget af miljø- og fødevareministeren efter forudgående udtalelse i enighed fra Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer (8 repræsentanter) og efter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet Tænk samt Det Frie Forskningsråd (4 repræsentanter).

Medlemmerne af fondens bestyrelse fremgår af kolonnen til højre. En oversigt over medlemmernes tilhørsforhold af relevans for arbejdet i Fonden for økologisk landbrug kan ses her.