Bestyrelsen

Fonden for økologisk landbrug bestyrelse består af tolv medlemmer, heraf er otte repræsentanter fra erhvervet og fire repræsentanter for offentlige interesser.

Bestyrelsen udpeges for en fireårig periode. Indeværende periode er 1. november 2016 til 31. oktober 2020.

Bestyrelsen er udpeget af miljø- og fødevareministeren efter forudgående udtalelse i enighed fra Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer (8 repræsentanter) og efter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet Tænk samt Det Frie Forskningsråd (4 repræsentanter).

Medlemmerne af fondens bestyrelse fremgår af kolonnen til højre. En oversigt over medlemmernes tilhørsforhold af relevans for arbejdet i Fonden for økologisk landbrug kan ses her.

 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer

 

 • Direktør Poul Pedersen
  Thise Mejeri 
  Sundsørevej 62,Thise 
  7870 Roslev 
 • Professor MSO Jørgen Eriksen
  Aarhus Universitet
  Institut for Agroøkologi
  Blichers Allé 20
  8830 Tjele
 • Gårdejer Mads Helms
  Isenbjergvej 19
  7361 Ejstrupholm
 • Gårdejer Hans-Erik Jørgensen 
  Møllergyden 3
  5683 Haarby
 • Gårdejer Uffe Bie
  Storgårdvej 6,  Thorlund 
  7361 Ejstrupholm
 • Gårdejer Jens Otto Rasmussen
  Høveltevej 40
  3460 Birkerød
 • Brygmester og landmand Per Kølster
  Gershøjvej 89
  4070 Kirke Hyllinge
 • Dyrlæge Lis Roborg 
  Vestre Strandvej 62 
  6731 Tjæreborg
 • Gårdejer Thomas Helle 
  Allerupvej 22, Sneum 
  6731 Tjæreborg
 • Lektor Vibeke Langer
  Københavns Universitet 
  Institut for Jordbrug og Miljø 
  Thorvaldsensvej 40
  1871 Frederiksberg C
   
 • Seniorrådgiver Camilla Udsen
  Forbrugerrådet Tænk
  Fiolstræde 17
  Postboks 2188
  1017 København K 
 • Konsulent Jesper Lund-Larsen 
  Fagligt Fælles Forbund 3F 
  Kampmannsgade 4 
  1790 København V