Bestyrelsen

Fonden for økologisk landbrug bestyrelse består af tolv medlemmer, heraf er otte repræsentanter fra erhvervet og fire repræsentanter for offentlige interesser.

Bestyrelsen udpeges for en fireårig periode. Indeværende periode er 1. november 2020 til 31. oktober 2024

Bestyrelsen er udpeget af miljø- og fødevareministeren efter forudgående udtalelse i enighed fra Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer (8 repræsentanter) og efter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet Tænk samt Danmarks Frie Forskningsfond (4 repræsentanter).

Medlemmerne af fondens bestyrelse fremgår nedenfor. En oversigt over medlemmernes tilhørsforhold af relevans for arbejdet i Fonden for økologisk landbrug kan ses her.

Bestyrelsesmedlemmer

Thomas Roland (Formand)

Jørgen Eriksen (Næstformand)

Brian Holm  

Camilla Udsen

Jens Otto Rasmussen

Katrine Lindegaard

Maria Bast

Ninna Rieper Boesen

Stine Hjarnø Jørgensen

Svend Daverkosen

Uffe Bie

Veronika Hansen