Når projektet er afsluttet

Efter udløbet af den etårige bevillingsperiode er der fortsat en række forhold, der skal iagttages. Det drejer sig først og fremmest om aflæggelse af en faglig afrapportering og tilskudsregnskab, således at der kan føres kontrol med midlernes korrekte anvendelse.

For tilskud givet under fondens ordinære pulje, henvises  til undersiden til venstre, for nærmere information omkring afrapportering.

For tilskud givet under fondens særlige puljer, henvises  til  undersiderne til venstre, for nærmere information omkring afrapportering. Særlige puljer i bevillingsåret 2023 omfatter følgende puljer:

  1. Eksportfremme
  2. National Afsætning
  3. Viden & Kompetencer
  4. Køkkenomstilling
  5. Plantebaserede fødevarer