Viden & Kompetence - bevillingsoversigt 2022

1.000 kr.
Innovationscenter for Økologisk Landbrug
1 Omlægning til økologi og fokus på kompetencer og viden om udfasning og bæredygtighed 6.465 
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
2 Biodynamiske omlægnings– og fastholdelsestjek og udviklingsmøder 322

 

1. Omlægning til økologi og fokus på kompetencer og viden om udfasning og bæredygtighed / Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Projektets formål er at sikre beslutningsgrundlag og kompetenceniveau hos landmænd, der planlægger at lægge om til økologi, eller som allerede er omlagt og gerne vil videreudvikle deres økologiske bedrifter. Målet er at opnå dette gennem tilbud om omlægningstjek, fastholdelses- og udviklingstjek, biodiversitetstjek, lokale informationsmøder, netværksmøder og landsdækkende temamøder for nyere økologer.

Projektet vil bidrage til gennemførelse af omlægningstjek hos interesserede konventionelle landmænd; derudover vil der blive tilbudt gennemførelse af fastholdelses- og udviklingstjek, hvor der er fokus på eksisterende økologiske jordbrug med behov for en produktionsmæssig og/eller økonomisk gennemgang. I 2022 vil der være fokus på udfasningen af konventionel husdyrgødning. Der udbydes Biodiversitetstjek som en del af Bæredygtighedspuljen med fokus på at øge biodiversiteten med udgangspunkt i naturtyper på landbruget. Endelig skal projektet gøre det muligt at tilbyde lokale informationsmøder og netværksaktiviteter for gruppen af interesserede og nyere økologiske landmænd. De landmænd, der indenfor de seneste år har omlagt til økologisk drift, vil gennem projektet få tilbud om at deltage i et fagligt netværk sammen med andre, nyere økologiske landmænd. Der er et behov for, at nye økologiske landmænd får en forståelse af de økologiske principper. Vi vil med udbud af temamøder på landsplan sikre den nødvendige kompetenceopbygning.

Effekten vil være, at omkring 50 % af de landbrug, der modtager et omlægningstjek, lægger om til økologi. Derudover er der en effekt af at tilbyde fastholdelses- og udviklingstjek. Endelig forventes effekten af de gennemførte informationsmøder med henholdsvis generel viden og specifik viden om økologiske udfordringer for økologiske landmænd at øge det generelle kompetenceniveau.

 

2. Biodynamiske omlægnings– og fastholdelsestjek og udviklingsmøder / Foreningen for Biodynamisk Jordbrug

Formålet med projektet er at

o  Styrke og udvikle, både kvantitativt og kvalitativt, arealet af og driften på økologiske og biodynamiske landbrug og forebygge tilbagelægning

o  Fastholde og stimulere nuværende biodynamiske landmænds motivation til at udvikle deres dyrkningspraksis mod stadigt højere helhedsorienterede, biodynamiske målsætninger

o Styrke bedriftens udvikling i forhold til klima, jordfrugtbarhed, biodiversitet, bæredygtighed og sociale relationer

Det biodynamiske jordbrug i DK er kvantitativt beskedent i forhold til det økologiske, men er kvalitativt vigtigt som inspirationskilde for mange økologer, der ønsker at udvikle deres bedrift i en helhedsorienteret retning med fokus på jordens frugtbarhed, robuste afgrøder, biodynamisk forædlet såsæd, afbalanceret dyrehold, biodiversitet og socialt engagement. Her er de biodynamiske omlægningstjek vigtige for den faglige og personlige information og beslutning. Projektet omfatter også fastholdelses- og udviklingstjek for biodynamikere, der vil udvikle deres bedrift endnu mere i retning af de biodynamiske principper for regenerative metoder, i dette projekt med særlig vægt på biodiversitet, jordfrugtbarhed, kulstofopbygning, klimaaspekter og tekniske løsninger til biodynamiske metoder. Disse tjek vil foregå som gruppemøder med grupper á 3-4 landmænd, der mødes min. 3 gange.

Vi forventer, at min 35% af de landmænd, der får et omlægningstjek, lægger om inden for 2 år.