National Afsætning - bevillingsoversigt 2022

   1.000 kr.
Økologisk Landsforening i alt 6.472
1 Flere Økologiske Spisemærker – Bæredygtighed gennem økologi 1.944
2 Økologi – fælles om et bæredygtigt fødevaresystem 1.102
3 Økologisk Høstmarked 2022 1.000
4 Økologi på efterskoler 926
5 Flere økologiske værdipositioner i hjemmemarkedet 515
6 Hjælp de vilde bier! Vælg økologi 498
7 Økobaby – Den første skemad 487
Landbrug & Fødevarer i alt 5.569
8 Foodservice – øget afsætning af økologi til fremtidens fødevaremarked 1.570
9 Book en mark – matchmaking i hele landet 900
10 Økoløft af ost 895
11 Sofari 2022 – Mere øko-gris i indkøbskurven 671
12 På tur i økologien – en podcastserie i 8 episoder om økologiske landbrug – fortalt af økologer 530
13 Next generation økologi i ny digital skoletjeneste 524
14 Future Generation Økologi – fremtidens økologiambassadører 479
Foreningen for ORIGENALER i alt 710
15 Server den - og red den! 710
Forbrugerådet, Tænk i alt 599
16 Økologi Fordi 2022 599
Dansk Vegetarisk Forening i alt 503
17 Fremme af økologiske plantebaserede produkter i fødevaresektoren 503
Halkær Kro og Kulturhus i alt 386
18 Bonden, Kokken og Fødevarevirksomheden(BKV) – afsætning af fremtidens økologi i Nordjylland 386
Øens Have aps i alt 283
19 I marken med fremtidens forbrugere 283
Landbruget Oversøgård i alt 116
20 Markedsføring af Dansk Økologisk Havtorn fra Oversøgård og den fremtidige afsætningsstrategi 116
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i alt 356
21 Flere biodynamiske produkter - tætter på kunderne 356
Puljen i alt 14.994

 

1. Flere Økologiske Spisemærker – Bæredygtighed gennem økologi / Økologisk Landsforening         

"Formålet med projektet er at bidrage til øget økologisk omsætning i professionelle køkkener med Det Økologiske Spisemærke som værktøj. Dels igennem en strategisk indsats og en fokuseret regional indsats i Region Nordjylland, samt ved at styrke mærkets tilgængelighed blandt forbrugere og dermed skabe større efterspørgsel på økologi, når man spiser ude.

Projektet er delt i tre indsatser, herunder en strategisk indsats der samlet bidrager til fælles fodslag i branchen, en rådgivning, som bidrager med hjælp og sparring til den konkrete omlægning i køkkenerne og desuden en indsats for at skabe øget synlighed omkring spisemærket for forbrugerne.

Projektet forventes at bidrage til en vækst i omsætning af økologi i 2022 på estimeret 20% i foodservice-branchen, (offentliggøres ca. 1. oktober 2023 af Danmarks Statistik). Projektet forventes at bidrage til vækst i antallet af bronzespisemærker på 10 %, generelt på landsplan. Projektet forventes at bidrage til en vækst i antallet at bronzespisemærker i Region Nordjylland på 15% ."

 

2. Økologi – fælles om et bæredygtigt fødevaresystem / Økologisk Landsforening         

"Formålet er at fremme kendskabet til økologien og dens principper hos bevidste forbrugere, så økologi i stigende grad opfattes som en del af løsningen på et fornyet og bæredygtigt fødevaresystem til fremtiden. Målet er at udvikle et stærkt kommunikationsfundament for økologien, der kan imødekomme forbrugernes behov for viden og muligheder for at bidrage til et bæredygtigt fødevaresystem, samt at ruste medierne med viden og sparring på en grøn dagsorden, der er kompleks og omskiftelig.

Aktiviteterne tager udgangspunkt i en metode for forandringskommunikation, der indebærer fire stadier; præsentation, viden, holdning og handling. I 2021 arbejdede projektet ”Økologi – fire principper for bæredygtighed” med præsentation, mens dette projekt bygger videre med viden, holdning og handling gennem følgende aktiviteter.

VIDEN: Fire kampagnespor med temaerne økologi og klima, økologi og dyrevelfærd, rene fødevarer og drikkevand samt økologi og ressourcer. De fire temaer formidles nærværende for målgrupperne via podcasts, sociale medier, presseindsatser samt tryke og online medier.

HANDLING: Forbrugerseminar med oplæg og inspiration for eksterne og interne oplægsholdere samt udvikle og udbrede nyhedsbrevet I Love Øko til flere bevidste forbrugere. Effekterne af det samlede projekt forventes at være: Podcast med rækkevidde til 200.000 personer, kampagnespor med påvirkning af 350.000 personer, presseindsats i økologiske medier med påvirkning af 400.000 personer samt påvirkning via festival/folkemøde, forbrugerseminar samt nyhedsbreve, som alt sammen bidrager til at øge afsætningen af økologiske fødevarer."

 

3. Økologisk Høstmarked 2022 / Økologisk Landsforening

"Formålet med Økologisk Høstmarked er at tilbyde nærværende oplevelser på de økologiske landbrug, der forplanter sig hos forbrugerne og gennem øget viden og forståelse får værdierne bag den økologiske produktionsform fører til øget økologisk efterspørgsel og afsætning. Målet er, at 50-60 økologiske gårde tilmelder sig som værter og ca. 40.000 gæster deltager i Økologisk Høstmarked 2022 og får oplevelser, der går ind under huden og motiverer til at træffe det økologiske valg i indkøbssituationen.

Gennem følgende aktiviteter genetableres Økologisk Høstmarked og relationen mellem land og by styrkes:

Forberedelse og planlægning, Rekruttering af værter, Hjemmesiden Høstmarked.dk genskabes, Materialer udarbejdes og gårdene klædes på, Markedsføring, Presse og Evaluering

Økologisk Høstmarked bidrager til, at danskerne i højere grad efterspørger økologiske fødevarer i detailhandlen, i kantinen, i skolen, på caféer, mv. og at det dermed baner vejen for, at forbrugere i højere grad vælger økologi i indkøbssituationen. Ligeledes bidrager Økologisk Høstmarked til et bedre ry og omdømme hos de økologiske landmænd, der qua projektet viser stor imødekommenhed. Økologisk Høstmarked har ikke været holdt de sidste to år. Forbrugernes øgede interesse – bl.a. qua covid-19 – i udeoplevelser og ønske at købe lokale råvarer, både af hensyn til bæredygtighed, men også for at støtte de lokale producenter og butikker, skaber et momentum og en efterspørgsel efter det som Økologisk Høstmarked tilbyder, netop oplevelser ude og på gården og med et fokus på de lokale råvarer. Derfor er det igen tid til at prioritere Økologisk Høstmarked. "

 

4. Økologi på efterskoler / Økologisk Landsforening         

"Projektets formål er at styrke afsætningen af økologiske føde- og drikkevarer på efterskoler. Efterskolerne optager hvert år ca. 30.000 elever, som i løbet af opholdet er i køkkenet med efterskolernes køkkenpersonale, dvs. på den ene side har vi eleverne, som har taget valget om en dannelsesproces og på den anden side har vi køkkenerne som samlet køber ind for ca. 1.000.000 kr. dagligt. 

Projektets aktiviteter indebærer:

Temamøder med fokus på afsætning af økologiske, retfærdige varer til efterskoler. Indsatsen vil engagere cirka 1500 elever og 30 køkkenmedarbejdere på 10 danske efterskoler gennem oplysende og handlingsanvisende temamøder om økologi og retfærdighed og dermed mobilisere både elever og køkkenpersonale til at gennemføre konkrete handlinger ift. et øget økologisk forbrug.

Vidensspredning og formidling - efterskoler som frontløber for økologien. I projektperioden afholdes oplæg, inspirationsfortællinger målrettet hele efterskoleverdenen i sammenhænge, hvor efterskoler samles. Dette i form af deltagelse i fx regionsmøder for efterskoler. Kommunikationsindsatsen består af udvikling, planlægning, tryk og distribution af et inspirationsmagasin målrettet køkkenansatte, lærere og forstandere på efterskoler.

Projektet bidrager til at skabe en vækst i 2022 på anslået 20% i foodservicebranchen (offentliggøres ca. 1. oktober 2023 af Danmarks Statistik). Projektet vil spille en rolle i den fortsatte økologiske vækst i hele foodservicebranchen. Dermed vil de langsigtede effekter af projektet være at den økologiske produktionsform og de økologiske værdier bliver attraktiv for kommende generationer."

 

5. Flere økologiske værdipositioner i hjemmemarkedet / Økologisk Landsforening         

"Formålet er at styrke afsætningen af økologiske fødevarer gennem øget viden hos både virksomheder og detailkæder om udvikling af og positionering i det økologiske marked. Målet er at formidle viden om udviklingspotentialet i at arbejde med flere værdipositioner i det økologiske marked – både til detailkæder, grossister og til de økologiske virksomheder.

Projektet består af følgende aktiviteter:

Opdatering af rapport med best practice eksempler på, hvor økologien har udviklet flere værdipositioner – herunder inddragelse af flere og nye bæredygtighedsvinkler. Film med best practice eksempler – til understøttelse af markedsindsatsen på seminarer og kædemøder samt brug på sociale medier og hjemmeside. Møder med 6-8 detailhandlere og/eller grossister. Workshop med økologiske virksomheder med 25-30 deltagere. Formidling af resultater via en kommunikationsindsats overfor fagpresse og via sociale medier.

Projektet forventes at bidrage med at skabe et generelt kvalitetsløft og en større mangfoldighed i sortimentsudbuddet af økologiske fødevarer til glæde for landmænd, virksomheder, detailhandlen og grossister. Ligeledes bidrager projektet med at skabe vækst og øge omsætningen af økologiske fødevarer i detailhandlen, hvilket er med til at fastholde og udbygge Danmarks internationale førerposition og bidrager til regeringens mål om at fordoble det økologiske marked frem mod 2030."

 

6. Hjælp de vilde bier! Vælg økologi / Økologisk Landsforening

"Projektets formål er at bidrage til en øget omsætning af økologiske fødevarer i Danmark på 5% i 2022. Målet opnås ved at give forbrugerne viden om, at de vilde bier er truede og, at den økologiske produktion uden brug af syntetiske pesticider giver bedre levevilkår til de vilde bestøvere. Kombinationen af information, der kalder på handling, og handlingsanvisende information forventes at være købsmotiverende for målgruppen, som er danskere, der køber økologi af og til.

Kampagnen vil indeholde nedenstående elementer, der skal skabe opmærksomhed, kvalificeret kendskab, involvering og præference:

1. Kampagne på de sociale medier

2. Uddeling af 50.000 små poser med blomsterfrø og information

3. Presseindsats

Indsatsen på de sociale medier skal sikre, at projektets budskab når bredt ud. De sociale medier er også valgt fordi disse giver mulighed for involvering af og interaktion med målgruppen. Det udarbejdede content vil både tale til hjerte og hjerne. Poserne med blomsterfrø vil fungere som medie for kampagnens budskab, mens blomsterfrøene vil fungere som en involverende aktivitet, hvor forbrugerne selv kan så blomster i haven eller altankassen. Blomsterne i haven eller i altankassen vil sikre, at budskabet er top of mind gennem hele sommeren.

Til at skabe kvalificeret kendskab til kampagnens budskaber vil projektet indeholde en presseindsats.Det forventes, at 1 mio. danskere ser kampagnen i gennemsnit 3 gange. Projektets effekt måles ved en pre- og postmåling af, hvor mange danskere, der er enige i, at beskyttelse af vores biodiversitet er et væsentligt motiv for valg af økologiske fødevarer. Målsætningen er, at andelen er steget med 3 procentpoint. Projektet har størst effekt på kort sigt, hvor kampagnens budskaber vil være top of mind, men det forventes også, at projektet har en effekt på længere sigt, da undersøgelser viser, at når først et købsmotiv er etableret hos forbrugeren, vil det ikke forsvinde. "

 

7. Økobaby – Den første skemad / Økologisk Landsforening

"Formålet med dette projekt er at bidrage til en øget afsætning på økologiske fødevarer på 5% i 2022. Dette nås via et hæfte og et webunivers, hvor stærke argumenter om køb af økologi, formidles til målgruppen gennem information og inspiration til den første skemad.

Der er to aktiviteter i indeværende projekt:

1) Udvikling og uddeling af et hæfte om barnets første skemad 
2) Udvikling af underside på iloveoko.dk med information og opskrifter til den allerførste skemad. Aktiviteterne vil blive suppleret af annoncering på relevante medier, således at målgruppen får kendskab til såvel hæfte, som webside og budskaber.

Projektets effekter forventes på kort sigt at være et bidrag til en øget afsætning af økologiske fødevarer i detailhandlen i 2022 på 5%. Endvidere er det forventningen på længere sigt, at der vil være rekrutteret flere økologiske forbrugere, som køber mere og mere økologi samt at børnene til disse forældre, ser økologien som det naturlige valg, når de selv skal til at handle. "

 

8. Foodservice – øget afsætning af økologi til fremtidens fødevaremarked / Landbrug & Fødevarer F.m.b.A                            

"FORMÅL: At styrke de økologiske producenters afsætning i foodservice. Især i en tid, hvor foodservice er udfordret som følge af Covid-19, er det vigtigt at sikre, at økologien ikke fravælges som følge af større omkostningsfokus. Foodservice er fortsat fremtidens vækstmarked, og med denne store indsats aktiveres både den private og den offentlige del af foodservice med skræddersyet inspiration. Via ny viden, de 17 verdensmål samt eksisterende/nye ambassadører, udvikles økologien, og der inspireres til øget fokus på økologi.
MÅL: At understøtte væksten i foodservice og øge økologi-andelen hos grossister, kantiner, hoteller, restauranter, cafeer og i offentlige køkkener – og dermed styrke de økologiske producenters afsætning.


ARBEJDSPAKKE: INSPIRATIONSINDSATS: ØKOLOGI I DE STØRRE KØKKENER: Til grossister og kantiner: To store segmenter i foodservice inspireres til mere økologi gennem masterclasses.

ARBEJDSPAKKE:  INSPIRATIONSINDSATS: HORECA – TONEANGIVENDE ØKO KOKKE: Restaurationsbranchen inspireres gennem indflydelsesrige øko-ambassadører via Best Practice cases.

ARBEJDSPAKKE: HVERDAGSØKOLOGI – DET HURTIGE MÅLTID SOM ØKO-VÆKSTLOKOMOTIV: Der indtages flere og flere måltider som takeaway eller på farten – men det halter med økologien. 

ARBEJDSPAKKE: CO-CREATION: SAMMEN OM FREMTIDENS ØKOLOGI: Foodserviceaktørerne indrages til sammen at fremtidssikre økologien som fokuspunkt i foodservice.

EFFEKTER: Projektet bidrager til en forventet vækst på 15-20 % i antallet af De Økologiske Spisemærker samt en øget andel af økologi i grossistledet på 10-15 %. Andelen af økologi i enkeltkategorier øges, og økologien gøres mere synlig i HoReCa samt iscenesættes som et grundlæggende konkurrenceparameter."

 

9. Book en mark – matchmaking i hele landet / Landbrug & Fødevarer F.m.b.A 

"FORMÅL: At skabe direkte afsætning for økologiske producenter – både inden for planteriget og dyreriget. Indsatsen skaber rammen for, at producenter og aftagere starter samarbejde, der munder ud i konkrete aftaler om afsætning af økologiske råvarer inkl. restpartier, nicheproduktioner og overskudslagre. MÅL: At 500+ aktører møder hinanden, og at der landes minimum 40 aftaler om direkte afsætning – mellem økologiske producenter og aktører fra det aftagende led: forarbejdnings-industrien, dagligvarehandlen, grossister og resten af foodservice.

ARBEJDSPAKKE 1: KORTLÆGNING & MATCHMAKING: Økologiske producenter og potentielle aftagere inviteres til forløbet, der handler om direkte afsætning. Begge parter interviewes og ud fra en analyse af præferencer/ønsker starter projektets store matchmaking-proces. 

ARBEJDSPAKKE 2: BOOK EN MARK: Med et klart ønske om afsætning/forretning mødes økologiske plante-producenter samt producenter inden for kød, mejeri og afledte produktionsformer med aftagere fra forarbejdningsindustrien/dagligvarehandlen/foodservice. Det sker på 5 x store ’Book en mark’ arrangementer fordelt i landets fem regioner.

ARBEJDSPAKKE 3: AFSÆTNINGSANALYSE + KOMMUNIKATION: Data fra de mange hundrede deltagere på ovenstående arrangementer analyseres for at belyse potentialet for øget økologisk afsætning. Arbejdspakken rummer desuden en massiv national kommunikationsindsats.

EFFEKTER: Indsatsen vil styrke samarbejde på tværs af værdikæden og dermed stimulere afsætning. Helt

konkret vil ’Book en mark’ medføre, at 500+ aktører mødes, og at 40 økologiske producenter vil indgå aftale med aftagere. Aftalerne vil inden for tre år give 20 % vækst i de pågældende producenters omsætning. "

 

10. Økoløft af ost / Landbrug & Fødevarer F.m.b.A 

"FORMÅL: Ost indgår i stigende grad som en integreret del på den grønne tallerken, men der er et efterslæb i salget. Oplysning om kvaliteterne i økologisk ost om dyrevelfærd, biodiversitet, smags- og spisemæssige kvaliteter øget synlighed, er en dokumenteret vej til øget afsætning. Formålet med projektet er at skabe en forbedret markedsposition for økologisk ost via øget kendskab til kvaliteter samt nye anvendelsesmuligheder.

AKTIVITETER: ’Økoløftet’ for ost sigter gennem målrettet dialog og buy-in fra nøglepersoner i detail og foodservice at klæde branchen på til at revitalisere den økologiske ostekategori.  
AP1: ’Økoløftet’- økologisk ost i Detail I samarbejde med kæderne afdækkes barrierer og potentialer for økologisk ost i eksisterende og nye værdikæder, og der udvikles en Business Case, der viser værdien ved at øget synligheden af økologisk ost og kommunikationen omkring smag, økologi, dyrevelfærd etc.
AP2: Årets Ret med Økologisk Ost iscenesætter økoosten så de særlige kvaliteter bliver alment kendt hos HoReCa segmentet - og samtidig fungerer konkurrencen som gastronomisk spydspids for økologisk ost som hovedrolleindehaver på tallerkenen og med afledt effekt ud til resten af foodservice og forbrugersegmentet.
AP3: ’Økoløftet’ – økologisk ost i Foodservice Baseret på indsigter fra AP1, Udvikles og afholdels 1-økooste masterclass med 50+ deltagere med fokus på lokalitet, bæredygtighed, sæson, kvalitet, smag og historiefortælling omkring artsrigdommen af økologiske oste.

EFFEKT: projektet vil styrke afsætningen af økologisk ost ved at bidrage til en forbedring af kategoriens synlighed og opfattede værdi gennem kommunikation til og med markedet - til detailhandel og foodservicesektoren."

 

11. Sofari 2022 – Mere øko-gris i indkøbskurven / Landbrug & Fødevarer F.m.b.A 

Formålet med Sofari er at stimulere den langsigtede efterspørgsel efter økologisk grisekød i detailhandlen og dermed bidrage til at øge øko-grisens markedsandel. Med en øget bevidsthed hos mange forbrugere om at spise mindre, men bedre kød; og et forventet øget fokus på dyrevelfærd blandt politikere og befolkning, åbner der sig et vindue for det økologiske grisekød til at positionere sig som kød, der stammer fra dyr, der er opdrættet med høj dyrevelfærd og under hensyntagen til øvrige bæredygtighedsparametre som natur, miljø og biodiversitet.

Sofari 2022 består at to dele:

1) en bred informationsindsats på de sociale medier om, hvordan de økologiske grise lever. Her foldes centrale emner som dyrevelfærden i den økologiske griseproduktion, biodiversitet og økologiens øvrige værdier ud i billeder, historier og film og bliver hermed gjort konkrete og nærværende for forbrugerne. Der køres 3 kampagne perioder a 2 mdr. Foråret 2022, Sensommer 2022 samt et par uger op til jul. Aktiviteterne i (1) bruges også som markedsføring og optakt til, at forbrugerne søndag den 22. maj 2022 kan komme ud på økologiske grisegårde og ved selvsyn opleve de kvaliteter, der knytter sig til det økologiske griseliv.

2) På selve Sofari-dagen får danskerne mulighed for at komme tæt på de økologiske grise og gennem aktiviteter og i dialog med landmanden får de et unikt indblik i, hvad man får for pengene, hvis man køber økologisk gris. Det er med til at give forbrugerne en forståelse for forskellen mellem konventionelt og økologisk produceret grisekød og den tilhørende prisforskel, når der skal vælges kød i køledisken.

Projektet eksponerer gennem pressen de økologiske grise. Baseret på erfaringer fra 2019 og 2021 forventes projektet at genere 110-120 omtaler i lokal, regionale/landsdækkende aviser, Samt indslag i radio og tv, 8-10.000 danskere forventes at besøge de økologiske gårde og 2.500.000 forventes at se opslag/film om de økologiske grise på de sociale medier.

 

12. På tur i økologien – en podcastserie i 8 episoder om økologiske landbrug – fortalt af økologer / Landbrug & Fødevarer F.m.b.A 

Projektets formål er at stimulere den fortsatte vækst i det økologiske forbrug ved at formidle økologiens bidrag til en bæredygtig fødevareproduktion. Dette gøres i en podcastserie i 8 episoder á 20-30 min. varighed. Serien giver forbrugerne en oplevelsesbaseret indsigt i de værdier og principper økologien bygger på, menneskerne bag den økologiske produktion og den udviklingsrejse økologien er på i disse år.

Gennem landmandsfortællinger formidles økologiens værdier/principper og landmandens virketrang for at udvikle den økologiske produktion. Podcastserien udvikles i samarbejde med firmaet Kontekst & Lyd, der har speciale i produktion af podcasts for organisationer og virksomheder. Serien produceres som en feature-baseret monteret podcast, som sammensættes af interview, reportage, lyd-design og speak-elementer. Serien optages ude hos de medvirkende økologiske landmænd og giver lytteren følelsen af at være med en tur på landet. Der udvikles et koncept for serien, som danner ramme for seriens afsnit. Økologiens grundlæggende principper om sundhed, retfærdighed, økologi og forsigtighed anskueliggøres gennem forskellige konkrete emner som fx: særlige tiltag for øget dyrevelfærd, indsatser for øget jordfrugtbarhed, initiativer til gavn for biodiversiteten, konkrete tiltag til at øge bedriftens klima- og bæredygtighedsperformance mv. Serien gøres tilgængelig i de podcast-bibliotekter, hvor folk sædvanligvis finder deres podcasts, fx Apple Podcast, Spotify, Google Podcast m.fl. Der laves en solid PR- og presseindsats for at gøre serien kendt.

Podcastserien bidrager til at give forbrugerne indblik i, hvordan økologien samlet set leverer på mange af FN’s bæredygtighedsmål. Samtidigt får forbrugerne indblik i det engagement og den drivkraft, de økologiske landmænd lægger for dagen for at producere fødevarer under særlig hensyntagen til natur, miljø og velfærd for husdyr. Alt sammen indsigter som vil bidrage til, at forbrugerne, oftere end tilfældet er i dag, vil købe økologiske fødevarer og dermed vil serien bidrage til en øget efterspørgslen efter økologiske fødevarer.

 

13. Next generation økologi i ny digital skoletjeneste  / Landbrug & Fødevarer F.m.b.A

"Formålet er at formidle økologiens bidrag til fremtidens bæredygtige fødevareproduktion til grundskolens ældste klassetrin på Landbrug & Fødevarers skoleportal skole.lf.dk. Målet er udvikling af digitale læremidler om den økologiske sektors udvikling af bæredygtig økologisk produktion samt udvikling af koncept og materialer til online gårdbesøg hos økologiske landmænd, der er frontløbere i udviklingen af den økologiske produktion. Materialerne formidles fra L&F’s skoletjeneste, der gøres mere digital og temabaseret.

Projektet består af tre arbejdspakker:

AP1: Udvikling af læremidler om udviklingstemaer for den økologiske produktion, der er centrale i forhold til udvikling af bæredygtig økologisk produktion. Materialerne vil tilsammen udgøre et digitalt temaområde om økologi set i forhold til fremtidens fødevareproduktion, men de vil også indgå i tværgående temaer for fødevareerhvervet om fx teknologi og innovation, klima og bæredygtig fødevareproduktion. Emnerne bearbejdes pædagogisk og didaktisk og ledsages af medieklip, fotobibliotek til elev-brug, problemløsende opgaver, quiz til test af læring og værkstedsøvelser samt lærevejledninger.

AP2: Identifikation af et korps af økologiske landmænd til at være værter ved online gårdbesøg.  Landmændene repræsenterer samlet set den økologiske produktion - kvæg, gris, fjerkræ, planteavl, naturpleje. Et fællestræk for dem er, at de er engagerede i udvikling af den økologiske produktion. Til at kvalificere elevernes møde med landmanden udvikles en introduktionsfilm fra hver bedrift samt fakta-ark og inspirationsark med betragtninger, der kan bruges i dialogen med landmanden.

AP3: L&F Økologi har i perioden 2014-2018 udviklet læremidler om økologi til grundskolens forskellige klassetrin. 3 af læremidlerne er ved at være udsolgte. De opdateres og genoptrykkes.

Effekter: Fremtidens forbrugere - vores børn - lærer om økologiens styrker og potentiale som en betydningsfuld produktionsform, når det gælder fremtidens fødevareproduktion. Projektet vil stimulere den langsigtede efterspørgsel efter økologiske fødevarer og bidrage til, at fremtidens forbrugere vælger økologi, når de selv skal til at foretage indkøb."

 

14. Future Generation Økologi – fremtidens økologiambassadører / Landbrug & Fødevarer F.m.b.A 

"FORMÅL: Future Generation Økologi (FGØ) skal gøre fremtidens fødevareprofessionelle bevidste om værdien i produktionen af økologiske fødevarer. Nuværende studerende og elever i fødevarebranchen skal være bevidste om kvalitet, smag, produktionsmetoder og afsætningsforhold, så det bliver lettere for dem at træffe afsætningsfremmende beslutninger i fremtiden. Projektet har kørt i en årrække, og har særligt udmærket sig ved at skabe en unik indsigt hos deltagerne om, hvordan de selv kan gribe arbejdet med økologiske produkter an i praksis. Derfor er FGØ et helt essentielt projekt for fremtidens afsætning af økologiske fødevarer. MÅL: At fremme den økologiske produktion og afsætning ved at motivere fremtidens øko-ambassadører. Fokus er på indsigt i produktionsformer, forbrugertendenser og afsætningsfremme.

Fremtidens beslutningstagere skal gennem aktiviteter og indsigter klædes på til at forstå og formidle økologi som bæredygtigt. Dette gøres konkret gennem tre arbejdspakker.

ARBEJDSPAKKE 1: TVÆRFAGLIG STUDIETUR FOR FREMTIDENS ØKO-AMBASSADØRER: Projektet fremviser bæredygtig og økologisk best practice for 10-15 fødevarestuderende. Herunder særlige øko-ildsjæle, innovative producenter, skovlandbrug, biogas og firstmovers!

ARBEJDSPAKKE 2: ØKOLOGISK MINI-KONFERENCE: 50-70 alumner modtager nyeste viden om trends og økologi. Konferencen giver også konkrete værktøjer til deltagernes videre arbejde med økologi.

ARBEJDSPAKKE 3: MEDIEINDSATS MED ØKOLOGIEN I CENTRUM: Økologien formidles bredt i relevante fagmedier og på online platforme, så der sikres stor rækkevidde af økologiske budskaber i målgruppen.

EFFEKTER: Projektet bidrager til økologisk vækst. Afsætningen af økologiske produkter øges og aftagere og producenter knyttes tættere sammen i fremtidssikringen af økologisk produktion og forbrug."

 

15. Server den - og red den! / Foreningen for ORIGENALER

"FORMÅL OG MÅL: Projekts formål er at skabe markedsdrevet bevaring af oprindelige danske sorter og racer gennem etablering af en stabil og fælles afsætningskanal for relevante økologiske landmænd og fødevarevirksomheder. Projektets mål er at implementere det rent økologiske fødevarekoncept ORIGENAL som niche-koncept til foodservice i Dansk Caters værdikæde.

AKTIVITETER: Projektet tager afsæt i råvarer og produkter fra Foreningen for ORGENALERS medlemmer – men projektet vil arbejde for at sætte flere sorter i produktion og løbende involvere nye avlere. Projektets aktiviteter har fokus på at etablere en holdbar infrastruktur i hele Dansk Caters værdikæde og danne fundamentet for opskallering – på kort og lang sigt. Opskallering er en forudsætning for økonomisk bæredygtighed i hele værdikæden. Projektets aktiviteter fokuser på opskallering ift. mængder og råvarediversitet, organisering af (flere) producenter, salgsfremmende aktiviteter, der sikrer afsætning til flere kantiner, restauranter og offentlige køkkener. Endelig vil projektet afklare, hvorvidt (og i givet fald hvordan) en del af den fremadrettede drift af ORIGENAL i Dansk Caters system skal køre igennem eksisterende salgsorganisationer såsom Friland og GASA Nord Grønt.

EFFEKTER: Med implementering af ORIGENAL som økologisk nichekoncept til foodservice vil arbejdet med at sikre bevaringen af Danmarks fødevaregenetiske ressourcer løftes markant. Fra fragmenterende indsatser hos forskellige idealistiske avlere, der ikke nødvendigvis i dag afregnes til en merpris, vil der umiddelbart i forlængelse af projektets indsats være skabt et aftræk i markedet, som både på den korte bane (umiddelbart i forlængelse af projektet) og lange bane (3-x år) vil sikre bevaringen af flere og flere sorter og racer. Sorterne og racerne vil afregnes til en merpris svarende til 5-20%, som er nødvendig for landmanden for at kunne opnå lige produktionsvilkår med de moderne dyr og planter."

 

16. Økologi Fordi 2022 / Forbrugerrådet Tænk

"Formålet med Økologi Fordi 2022 er, på jordnær og nærværende vis, at formidle de økologiske principper til unge mellem 18-25 år, som netop er flyttet hjemmefra og dermed i gang med at opbygge egen husholdning og forbrugervaner. De unge skal inspireres til at købe flere økologiske varer og til at se økologi som en nødvendig del af et bæredygtigt fødevareforbrug samt have konkrete tips til, hvordan det kan lade sig gøre inden for deres økonomiske rammer. Målet er at nå de unge digitalt gennem to vigtige digitale kanaler for unge, nemlig podcasts og Instagram. Disse to kanaler supplerer hinanden perfekt, podcasts kan gå i dybden med et tema og inspirere via stærke og personlige økostemmer, mens Instagram kan levere en mangfoldighed af mindre elementer, der giver inspiration og konkrete tips til hverdagen.

Podcastserien Økologi Fordi vil i 2022 med ca. syv nye afsnit bygge videre på de podcastafsnit om økologi, som Forbrugerrådet Tænk udgav i 2021. Podcastserien vil bringe hele den økologiske produktionskæde tættere på forbrugeren og give en række svar fra markante økostemmer på spørgsmålet ”Hvorfor økologi?”. Den løbende indsats på det sociale medie Instagram vil skabe engagement og give konkrete tips til de unges hverdag, så de inspireres til at vælge økologi, uden at deres budget derved brænder sammen. Samtidig vil indsatsen understøtte formidlingen af podcastafsnittene.

Forbrugerrådet Tænk har stor erfaring med at engagere unge via Instagram. Samlet set forventer vi mindst 400.000 visninger på Instagram. Effekten af projektet vil på længere sigt være et bidrag til større efterspørgsel på økologi. Forbrugerrådet Tænk er en troværdig og uafhængig stemme blandt forbrugerne, også de unge. Via en bred vifte af kommunikationskanaler har vi godt fat i forbrugerne, både de, der køber økologi og de, der ikke gør. Aktiviteterne i Økologi Fordi 2022 vil kunne understøtte Forbrugerrådet Tænks arbejde for et bæredygtigt fødevareforbrug."

 

17. Fremme af økologiske plantebaserede produkter i fødevaresektoren / Dansk Vegetarisk Forening

"Klimarådet peger på, at et centralt element i at hjælpe landbruget med at nå klimamålet bliver at øge indtaget af plantebaserede fødevarer blandt danskerne, så der skabes en afsætningskanal for en øget produktion af disse i landbruget. Kontaktfladen udbygges løbende, både proaktivt og organisk via henvendelser. Med de nye klimakostråd lanceret i januar 2021 har vi oplevet flere anmodninger om sparring blandt alle projektets målgrupper om den grønne trend og plantebaserede produkter, hvilket er en anledning til også at formidle budskabet om koblingen til økologi.

Formålet med projektet er at fastholde indsatsen for at fremme økologiske, vegetariske produkter i fødevaresektoren, så økologiandelen blandt de plantebaserede produkter øges.

Forening og Økologisk Landsforening og består af følgende aktiviteter:

- Øget forbrugerefterspørgsel- Styrket afsætning i foodservicesektoren
- Øget udbud af økologiske plantebaserede fødevarer i supermarkeder
- Indsats overfor fødevareproducenter

Effekt: Projektet arbejder med ’push’ og ’pull’-strategier ved både at have fokus på afsætning (synlighed, forbrugere, tilgængelighed) og produktion (virksomheder og foodservice). Projektet vil fremme den økologiske produktion og afsætning af økologiske, vegetariske produkter til gavn for landmænd og fødevareindustri – ved at økologiske lokalt dyrkede råvarer integreres i produktudvikling og afsætning."

 

18. Bonden, Kokken og Fødevarevirksomheden(BKV) – afsætning af fremtidens økologi i Nordjylland / Halkær Kro & Kulturhus

"Projektets står på skuldrene af BKV 21, og har til formål er at skabe et fremtidsbillede af konkrete muligheder for nordjyske øko-produkter. For at nordjyske landmænd, køkkener og afsætningsled har noget at blive inspireret af, og sætte pejlemærker efter. Målet er at vi ved at bringe fagfolk sammen på tværs.skaber et fremtidsbillede af den nordjyske økologi.

Aktiviteter:

Temadage:
Start up - Hvad rykker Nordjysk Øko-afsætning de næste 10 år, Nye tendenser på markedet
Temadag om vegetabilske proteiner i en Nordjysk kontekst, Dyrkning, forarbejdning, afsætning og tilberedning
Temadag om Regenerativ Dyrkning – kan denne dyrkningsform skabe nye indtjeningskilder, Teori og praksis for mere biodiversitet, bedre produkter og mere specialiseret produktion af højværdiafgrøder

Workshops med praksiseksempler - Generel udvikling og markedsmodning af lokale iværksættere:
Udvikling af Convinience-retter på baggrund af nordjysk ”overskuds”produktion 
Økologisk babymad i en sund og ernæringsrigtig udgave er en mangelvare
Fra Bonde til Kunde – i Nordjylland, Hvordan realiseres den specialiserede og forfinede grønsagsproducent sine visioner om lokal produktion til lokale aftagere.

Temadag:
Kan Crowdfunding bruges som markedsføring og community-skaber ?

Event:
MiniWorkshop på Madens Folkemøde 2022 – med udgangspunkt i BKV-ideerne fra Halkær

Effekter vil bl.a. være større bevidsthed og kendskab til pejlemærker for fremtidens økologi i Nordjylland. 3 økologiske iværksættere vil komme fra land, og der vil i deres proces blive opsamlet skalerbar praksisviden Værdien og udfordringer ved brug af crowdfunding vil blive belyst Via ”optræden” på Madens Folkemøde 2022 vil BKV-ideerne fra Halkær, blive præsenteret for et større publikum."

 

19. I marken med fremtidens forbrugere / Øens Have

"Formål og mål: Vores formål er at tilbyde skoleklasser praktisk undervisning i økologisk, regenerativ grøntsagsdyrkning. Vi vil give de unge mulighed for at opleve på egen krop, at det at dyrke økologisk og regenerativt handler om langt mere end blot fravalget af pesticider og kunstgødning. Ved at mærke markens kontrast til den hektiske by, observere og interagerer med det liv, der omgiver os i marken, vil vi invitere eleverne på et afbræk fra dagligdagens skærmtid og hurtige tempo. Vores mål er at inspirere til oplyst forbrug, samt til et uddannelsesvalg rettet mod de praktiske fag i fødevarebranchen.

Projektet kan opdeles i nedenstående 4 arbejdspakker med dertilhørende aktiviteter:

- Forberedelse og udvikling af undervisningsmateriale, Kontakt til skoler, indgåelse af aftlaer, fysik forberedelse

- Afholdelse - beskrivelse af et standard undervisningsforløb (i alt 34 forløb), Modtagelse og introduktion til Øens Have, Praktisk arbjede i marken, Høst og tilberedning af frokost, Afslutningsdebat og perspektiviering – hvad har vi lært og hvordan kan det bruges i hverdagen?

- Afholdelse af middage for forældre og lærere (I alt 4 middage) Med 4 udvalgte skoler, vil vi organisere middage i løbet af sæsonen. Her skal eleverne, med vores hjælp, omdanne grøntsager fra lokale producenter til et lækkert måltid for familie og venner.

Evaluering: Hver besøg afsluttes med et spørgeskema. Til sidst omsættes alt data til en samlet rapport der offentligøres til inspiration for lignende projekter i hele landet

Effekter: Undervisning for ca. 1000 elever i løbet af vækstsæsonen 2022 og middage for ca. 240 forældre, søskende og lærere. Over 50 % af de deltagende vil efterfølgende have mere fokus på økologi i hverdagen og når familien handler. 10 % vil overveje en praktisk uddannelse indenfor fødevareerhvervene. Projektet bliver et pionerprojekt, der kan bruges som case og argument for etablering bylandbrug med undervisning i hele landet."

 

20. Markedsføring af Dansk Økologisk Havtorn fra Oversøgård og den fremtidige afsætningsstrategi / Landbruget Oversøgård v/HC Bisschop Mogensen          

"Formålet er at øge viden om danskproduceret havtorn hos den danske forbruger og hos restauranter samt kantiner. Med en potentiel produktion på 10-20 tons havtornbær årligt hos Oversøgård Havtorn, er målet at afsætningen øges markant med en klar, lødig, og professionel markedsføring på 3 felter:

1: Hjemmeside.  En færdig hjemmeside i april 2022, således at den står klar til Påsken og Pinsen 2022 samt sommerevents kan præsenteres inden høsten i august.

2. Besøgsgård. Det planlægges at have besøgsevents 1 gang månedligt fra april til august med gæstekok eller lignende foredrag. Lørdagsåbent i juli og august fra kl. 10.00 til 14.00. Høstbesøg, rundvisning og salg lørdage kl. 10.00 til 14.00 i september.

3. Markedsudvikling: Udvikling af en afsætningsstrategi og markedsføringsplan for Oversågård økologisk havtorn.

Effekter på kortsigt: Effekten af alle 3 indsatser skal sikre afsætning og salg af Oversøgårds fremtidige produktion af Dansk Økologisk Havtorn i den forventede produktion på 10-20 tons årligt. Desuden at indsatsen på alle 3 områder kan forhøje prisen til 80 kr./kg. og dermed sikre en sundere økonomi og fastholdelse af et godt og vigtigt bærprodukt af dansk oprindelse.

 

21. Flere biodynamiske produkter - tætter på kunderne / Foreningen for Biodynamisk Jordbrug

"Formålet med projektets aktiviteter er at styrke kontakten mellem biodynamiske avlere/virksomheder og forbrugerne – med særligt fokus på potentielt nye kunder, dvs. forbrugere med præference for produkter, der er godkendte efter regler for f.eks. økologi, fair trade og dyrevelfærd. De biodynamiske produkter, og informationer om hvordan de dyrkes og forarbejdes, skal gøres mere synlige og lettere tilgængelige. Målet er at fremme afsætningen af biodynamiske Demeter-godkendte fødevarer via både detailhandel, nethandel, til den gastronomiske branche og direkte salg til forbrugerne via gårdbutikker, torvesalg, messer og lignende.

Som aktiviteter med fokus på salgsfremme vil vi i projektet optimere de fysiske informationer om biodynamiske principper, metoder og kvaliteter, dels i form af nye skilte, bannere og foldere, dels i form af oplæg i foreninger og på kongresser, foredrag på faglige møder og deltagelse på madmesser, gastronomiske arrangementer og i butikker. Desuden via en aktiv anvendelse af Instagram og facebook til informationer om produkter, dyrkningsmetoder, forsøgs- og forskningsresultater samt om arrangementer. Vi vil lave podcasts om forskellige aspekter af biodynamisk dyrkning og fødevarekvalitet som supplement til foreningen mange videofilm om biodynamiske emner. Vi vil formidle besøg på biodynamiske jordbrug for forbrugere og gastronomiske fagfolk.

Med projektets aktiviteter forventer vi at styrke kendskabet til de biodynamiske metoder og kvaliteter markant blandt kvalitetsinteresserede forbrugere, både private og i den gastronomiske branche, og dermed øge afsætningen af biodynamiske Demeter-produkter. En særlig vigtig effekt af projektet vil være et øget kendskabet til Demeter-mærket som en garanti for biodynamiske produkter, der lever op til de mere krævende regler for dyrkning, forarbejdning og mærkning. "