Køkkenomstilling - bevillingsoversigt 2023

   
 Meyers Madhus i alt  9.279
  Uddannelse   
1. Økologi og madglæde til hverdag – bæredygtig omstilling i 12 kommuner   9.279
     
 Økologisk Landsforening i alt 2.547
  Uddannelse    
 2. Køkkenomstilling Gentofte Kommune   1.823
 3. Køkkenomstilling Holbæk Fælleskøkken   724
     
 Region Midtjylland i alt  1.637
  Uddannelse    
 4. Mere økologi og bæredygtig velsmag!    1.637
     
 Odense Kommune i alt 1.261
  Uddannelse    
 5. Vende på tallerken – køkkenfaglige kompetencer, der giver grøn gejst   1.261
     
 Randers Kommune i alt 841
  Uddannelse    
 6. Økologisk køkkenomstilling – målet er økologisk spisemærke i bronze   672
 7. Kompetenceudvikling til bæredygtig køkkendrift på Verdensmålpræmisser   169
     
 Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster i alt 635
  Uddannelse    
 8. Verdensmål, økologi og sundhed igennem den gode smag hos CELF  635
     
 Skanderborg Kommune i alt 507
  Uddannelse    
 9. Grøn omstilling i Skanderborgs offentlige køkkener    507
     
 ALLIANCEPLUS A/S i alt 491
  Uddannelse    
 10. APPETIZE+ kantiner med appetit på økologi   491
     
 Mariagerfjord Kommune i alt 434
  Uddannelse    
 11. Kompetenceudvikling til økologisk køkkendrift af Mariagerfjord Kommunes plejecentre   434
     
 Frederiksberg Kommune i alt 280
  Uddannelse    
 12. Samarbejde om økologi, bæredygtighed og sundhed   280
     
 ZBC i alt 179
  Uddannelse    
 13. Kompetenceudvikling af køkkenpersonale i ZBC´s Food Halls  179
     
 IBA Erhvervsakademi Kolding i alt 154
  Uddannelse    
 14. Det Bæredygtige Køkken – økologisk omstilling på IBA   154
     
 Thisted Kommune i alt 128
  Uddannelse    
 15. Planterne kommer til Thy   128
     
 Region Nordjylland i alt 124
  Uddannelse  
 
 16. Forandringsagenter i grøn omstilling med fokus på økologi, ansvarligt forbrug og kommunikation  124
     
     
  Puljen i alt   18.490

 

 

 

1. Økologi og madglæde til hverdag – bæredygtig omstilling i seks kommuner
Meyers Madhus

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener på rådhuse, plejehjem, kulturhuse, bofællesskaber, skoler, jobcentre, daginstitutioner.

 

2. Køkkenomstilling Gentofte Kommune
Økologisk Landsforening

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener på modtagerplejehjem, produktionsplejehjem, sociale institutioner og daginstitutioner

 

3. Køkkenomstilling Holbæk Fælleskøkken
Økologisk Landsforening

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener i et centralkøkken og modtagerplejehjem.

 

4. Mere økologi og bæredygtig velsmag!
R
egion Midtjylland

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener på hospitaler.

 

5. Vende på tallerken – køkkenfaglige kompetencer, der giver grøn gejst
Odense Kommune

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i cafeer under Sundhedsforvaltningen i kommunen.

 

6. Økologisk køkkenomstilling – målet er økologisk spisemærke i bronze
Randers Kommune

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener på plejecentre.

 

7. Kompetenceudvikling til bæredygtig køkkendrift på Verdensmålpræmisser

Randers Kommune

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i produktionskøkkener til plejecentre.

 

8. Verdensmål, økologi og sundhed igennem den gode smag hos CELF
Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i skolens køkkener.

 

9.  Grøn omstilling i Skanderborgs offentlige køkkener 
Skanderborg Kommune            

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener på i ældrepleje, skoler, døgn- og daginstitutioner, dagpleje og rådhuset og aktivitetscenter.

 

10. APPETIZE+ kantiner med appetit på økologi
ALLIANCEPLUS A/S                   

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener for personalekantiner i private virksomheder.

 

11.  Kompetenceudvikling til økologisk køkkendrift af Mariagerfjord Kommunes plejecentre
Mariagerfjord Kommune i alt   

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener på plejecentre.

 

12. Samarbejde om økologi, bæredygtighed og sundhed
Frederiksberg Kommune i alt  

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener på plejecentre.

 

13. Kompetenceudvikling af køkkenpersonale i ZBC´s Food Halls
ZBC

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i skolens køkkener

 

14.  Det Bæredygtige Køkken – økologisk omstilling på IBA
IBA Erhvervsakademi Kolding

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i skolens køkkener.

 

15.  Planterne kommer til Thy
Thisted Kommune                      

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener på ældrecentre.

 

16. Forandringsagenter i grøn omstilling med fokus på økologi, ansvarligt forbrug og kommunikation
Region Nordjylland                     

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i produktionskøkken.