Køkkenomstilling - bevillingsoversigt 2022

   1.000 kr.
Meyers Madhus
1 Økologi og madglæde til hverdag – bæredygtig omstilling i seks kommuner 4.556
Økologisk Landsforening
2 Køkkenomlægning Holbæk Kommune 1.009
3 Køkkenomlægning Samsø Kommune 835
Region Hovedstaden
4 Fra sølv til guld – De sidste svære skridt 1.845
Madkulturen
5 Grøn gejst i professionelle køkkener 1.115
Meyers Kantiner
6 Bæredygtig velsmag på arbejdspladsen –økologisk omstilling i 85 kantiner 1.106
Erhvervsakademi MidtVest
7 Fra fælles mål til fælles handling 1.099
Frederiksberg Kommune
8 Mere økologi – mindre madspild, i køkkenerne på plejecentrene i Frederiksberg Kommune. 718
Skanderborg Kommune
9 Grøn omstilling i Skanderborgs offentlige køkkener 503
Region Midtjylland
10 Kompetenceudvikling af medarbejdere i Region Midtjyllands hospitalskøkkener. 283
Helsingør Kommune
11 Omlægning til økologisk madproduktion med mindre madspild i plejehjemskøkkener i Helsingør kommune 274
Teaterhøjskolen Rødkilde
12 Tilbage til rødderne 226
Fredericia Kommune
13 Fokus på økologi til småtspisende i Fredericia 219
Brøndby Kommune
14 Mere økologi og mindre madspild på ældrecentre på Vestegnen 204
Randers Kommune
15 Kompetenceudvikling til bæredygtig køkkendrift på Verdensmålpræmisser 159
Jespers Torvekøkken
16 Grøn basis grunduddannelse for køkkenfaglige medarbejdere hos Jespers Torvekøkken 117
EUC Nordvest Nordic Food College
17 Bæredygtighed i køkkenet - den grønne tråd i madoplevelsen 83
Fredensborg Kommune 
18 Fredensborg kommune - Mere økologi og grøn omstilling i kantinen 64
Frederiksberg Forsyning
19 Forøgelse af økologiprocent gennem klimavenlig mad samt bedre udnyttelse af råvarerne. 50
Odder Kommune
20 Køkkenomstilling til øget økologiprocent 12
Puljen i alt 14.477

 

 

1. Økologi og madglæde til hverdag – bæredygtig omstilling i seks kommuner / Meyers Madhus

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener i daginstitutioner og plejehjem.

 

2. Køkkenomlægning Holbæk Kommune  / Økologisk Landsforening

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener i børnehaver, rådhuskantine og centralkøkken.

 

3. Køkkenomlægning Samsø Kommune / Økologisk Landsforening

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener i børnehaver, rådhuskantine og centralkøkken.

 

4. Fra sølv til guld – De sidste svære skridt / Region Hovedstaden 

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener på hospitaler og regionsgårdens kantine.

 

5. Grøn gejst i professionelle køkkener / Madkulturen

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener på dagsinstitutioner, skoler, plejehjem, forlystelsespark, hotel og restauranter

 

6. Bæredygtig velsmag på arbejdspladsen – økologisk omstilling i 85 kantiner / Meyers Kantiner

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i Meyers kantinekøkkener.

 

7. Fra fælles mål til fælles handling / Erhvervsakademi MidtVest

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener på hoteller, restauranter o.l.

 

8. Mere økologi – mindre madspild, i køkkenerne på plejecentrene i Frederiksberg Kommune / Frederiksberg Kommune

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener på plejecentre.

 

9. Grøn omstilling i Skanderborgs offentlige køkkener / Skanderborg Kommune

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener i ældrepleje, skoler, døgn- og dagsinstitutioner og dagpleje.

 

10. Kompetenceudvikling af medarbejdere i Region Midtjyllands hospitalskøkkener / Region Midtjylland

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i hospitalskøkkener.

 

11. Omlægning til økologisk madproduktion med mindre madspild i plejehjemskøkkener i Helsingør kommune  /Helsingør Kommune

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i plejehjemskøkkener.


12. Tilbage til rødderne / Teaterhøjskolen Rødkilde

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i højskolens køkken.

 

13. Fokus på økologi til småtspisende i Fredericia / Fredericia Kommune

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i plejehjemskøkkener.

 

14. Mere økologi og mindre madspild på ældrecentre på Vestegnen / Brøndby Kommune

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i ældrecentres køkkener.

 

15. Kompetenceudvikling til bæredygtig køkkendrift på Verdensmålpræmisser / anders Kommune

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener på omsorgsområdet.

 

16. Grøn basis grunduddannelse for køkkenfaglige medarbejdere hos Jespers Torvekøkken / Jespers Torvekøkken

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i torvekøkkenet.

 

17. Bæredygtighed i køkkenet - den grønne tråd i madoplevelsen / EUC Nordvest  Nordic Food College

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i skolens køkken.

 

18. Fredensborg kommune - Mere økologi og grøn omstilling i kantinen / Fredensborg Kommune

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i rådhuskantinens køkken.

 

19. Forøgelse af økologiprocent gennem klimavenlig mad samt bedre udnyttelse af råvarerne / Frederiksberg Forsyning

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i forsyningens kantine.

 

20. Køkkenomstilling til øget økologiprocent  / Odder Kommune 

Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i plejecentres køkken