Ministeriets årsrapporter om landbrugets fonde

Ministeriet offentliggør årligt en samlet rapport vedrørende Promille- og Produktionsafgiftsfondenes virksomhed.

Årsrapporterne kan tilgås på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.